Prezentacja online
Pobierz demo
Rankingi, Klienci 2:48
Zamówienia 3:34
Raporty 2:18
Dla Firm Handlowych
Rankingi:

niezbędnik dyrektora handlowego

Narzędzie do wielowymiarowego tworzenia zestawień produktów, grup produktowych, kontrahentów według obrotów ilościowych / wartościowych lub osiąganej marży.

kostka

Wielowymiarowość analiz.

Każda firma na własny sposób analizuje sprzedaż, dlatego w module Rankingi można zastosować dowolne wymiary po jakich można tworzyć zestawienia (np. klienci, regiony handlowe, grupy produktowe). W ten prosty sposób w ramach jednego modułu możemy wygenerować szeroki wachlarz analiz związanych z dynamiką marży wartościowej, procentowej oraz zmianą obrotów.

mapa

Analiza porównawcza i mapa poglądowa.

Do każdego z wygenerowanych rankingów tworzone są dwie wizualizacje. Jedną z nich jest mapa rankingu w której wielkość „kafelków” odzwierciedla udział poszczególnych pozycji w zestawieniu. Drugą z nich jest wykres liniowy który przy wyborze jednej pozycji z rankingu porównuje sytuację z ostatniego roku w odniesieniu do roku poprzedniego. Przy zaznaczeniu kilku pozycji w rankingu uzyskujemy analizę porównawczą dzięki której możemy np. zobrazować sprzedaż jednego z produktów na tle innych wybranych referencji.