Prezentacja online
Pobierz demo
Rankingi, Klienci 2:48
Zamówienia 3:34
Raporty 2:18
Dla Firm Handlowych
Stany Magazynowe:

spojrzenie na rotację towaru

Umożliwia analizę rotacji na magazynie na poziomie pojedynczych produktów, grup produktowych lub całego asortymentu. Wizualizuje poziom towarów słabo rotujących w odniesieniu do całego magazynu.

WORKING CAPITAL strzałka w dól
 
pieniądze strza w górę

Wymierne korzyści finansowe wynikające z optymalizacji.

Kontrolingowy charakter modułu Stanów Magazynowych w połączeniu z operacyjnym modułem Zamówień stanowią doskonałe narzędzie do obniżenia stanów magazynowych bez negatywnego wpływu na poziom przychodów. Dlatego też, obniżenie kapitału obrotowego firmy, poprawienie płynności finansowej jest wymiernym efektem inwestycji w nasze rozwiązanie.

dom

węzeł

Wielomagazynowość i dowolna konfiguracja drzewka grup.

Zależnie od specyfiki firmy, moduł Stany Magazynowe może wizualizować strukturę rotacji w dowolnej konfiguracji drzewa produktów. Co więcej, możliwe jest ustawienie więcej niż jednego drzewa grup (na przykład zgodnie z linią towarową lub według oferowanych marek produktowych). Rozwiązanie jest również przystosowane do firm posiadających wiele magazynów, wymagających oddzielnej analizy stanów magazynowych, zamówień i rotacji.